fbpx

הייתה שנה של אבידות ומציאות.
כזאת שאיבדתי המון.
הייתה שנה של אבידות ומציאות.
אבל  מצאתי לי חזון.

איבדתי חלקים מחיי.
מצאתי את עצמי.
איבדתי חברים לנשמה.
מצאתי לי אותי.

איבדתי אדם לשמיים.
מצאתי כח בתוכי.
איבדתי תקווה של עבר.
מצאתי אמונה בנפשי.

הייתה שנה של אבידות ומציאות.
שנה של אכזבות והפתעות.
הייתה שנה שקרעה לי את הלב.
שנה של שחרור מהמון כאב.

איבדתי פחד ובושה.
מצאתי כח ותקווה.
איבדתי חלומות ישנים.
מצאתי מישהי חדשה מבפנים.

איבדתי חלקים שכלאו אותי.
מצאתי לי שלווה.
איבדתי קרקע בטוחה.
מצאתי כח של עוצמה.

הייתה שנה של אבידות ומציאות.
אבידות שתם זמנן בתוכי.
הייתה שנה של אבידות ומציאות.
מציאות שהן אוצר לנשמתי.

רונית
🔹
#כוונתהמצפן | © רונית אזולאי
מדריכה ומכוונת לנפש האדם

4 Replies to “אבידות ומציאות”