fbpx

יש דברים שלא מדברים עליהם. 
והם מתחת לפני השטח ברורים.
ואנחנו שותקים אותם. 
והולכים ישר בין הקווים.

אפילו שמבפנים האמת ברורה.
והיא מנסה לבעוט לצאת מהדממה. 
לא אומרים. כי אם נאמר.
כבר לא תהיה דרך חזרה.

ויגיע הרגע שהאמת תבעט.
אנחנו נסיים לשתוק.
יגיע הרגע שהזמן יחזק.
ואנחנו נרצה רחוק.

הדרך תהיה חדשה.
והזיוף יהפוך לדהוי.
והדברים שלא דיברנו עליהם.
יהיו עבר.
של מקום שבור.

רונית
#כוונתהמצפן | רונית אזולאי©