fbpx

הלוואי שאשכח. ולא תישאר אפילו צלקת.
הלוואי שאשכח. שלא אזכור אותי מדממת.
הלוואי וכל הפצעים יגלידו. והסיפור ישתנה.
הלוואי שתנצח בתוכי האהבה. ואני אחיה.

הלוואי שאדע סליחה אמיתית של הלב.
שאדע אותה בלי טעם מר. בלי כאב צורב.
הלוואי שאדע סליחה שמשכיחה.
סליחה של נפש. סליחה של נשמה.

הלוואי ואדע איך לזכור את כל הטוב.
הלוואי ויודעת להבין בלי לכאוב.
הלוואי וארגיש סליחה חזקה. טובה.
סליחה שיש בה הרגש. שהוא מעבר להבנה.

הלוואי והבנתי להפסיק לאחוז. הבנתי לשחרר.
הלוואי שכל פגיעה וכאב שחוויתי מאנשים.
יהפכו להיות לעולם חדש שמתבהר.

הלוואי ואחלים. הלוואי והחלמתי.
הלוואי ששלוות נפשי.
היא כל שידעתי.

רונית

.
.
רונית אזולאי© | #כוונתהמצפן