fbpx

האמת המפחדת שלי.
נמצאת באיוושות עדינות.
בפינות מוסתרות שאנשים לא רואים.
בהצגה.
ופתאום כך מצאתי אותי רוצה.
לעמוד באור.
חשופה.

וניצתה בתוכי תקווה.
לבחור כך להראות.
עם הבושה. עם הכשלונות.
עם האכזבה.
להיות.
פשוטה.

ודקירות הלב הקטנות.
המודחקות לתוך פינה לא נראית.
לחשו לי בואי.
קראו לי אליהן בחזרה.

וחזרתי אליהן.
והתעטפתי בשמיכתן.
בהדחקה.
והרגשתי מתוכי קול קורא לי לצאת.
ואמרתי לו.
מחר.
מחר אבחר אמיצה.

רונית
.
.
Pic by: Ella Uzan
רונית אזולאי© | #כוונתהמצפן