fbpx

אני בעצם כלום. 
שליחה של היקום.
כותבת אותי.
ואולי עוזרת לאנשים. בדרכי.

וגם אם אני רק באמצע.
ועדיין לא השגתי. 
וגם אם מחפשת לאהוב אותי.
ועדיין לא מצאתי. 
גם אם אני עוד נאבקת.
ועדיין לא הבנתי. 


וגם אם חוויתי המון.
ועדיין לא השכלתי.
וגם אם אני טועה.
ועדיין לא למדתי.
וגם אם אני בעצם אבודה.
ועדיין לא ידעתי.

אני הרבה. 
וכלום.
רק שליחה של היקום.

 

רונית