fbpx

כשאת חברה שלה והיא חברה של ההיא. וההיא חברה של אחרת.
ואחרת חברה של זאת. וזאת חברה של מישהי נוספת.
ומישהי חברה שלה. של זאת האחרת. וזאת היא. בכלל מישהי שאת לא בוחרת.
את לה אומרת . והיא לה מספרת ואת הסיפור שלך חולקת.
וכך יוצא שכולנו קשורות בשרשרת.

וזה לא רק נשים. זה כולנו האנשים.
לכולנו שרשראות שלא בחרנו. כולנו בעצם קשורים.
לכולנו בהמשך השרשרת. אנשים שיודעים אותנו. רק בגלל מילים.
ובאיזו מהירות אנחנו שוכחים. שמדובר בחיים של אנשים.
שפתאום מוצאים עצמם מול שרשרת. חשופים.
באיזו מהירות אנחנו עם הלשון שלנו משפיעים על חיים.

למילים שלנו יש כח.
ולרוב אדם שמדבר על חברו איתך. ידבר עליך עם חברו.
כולם חוטאים בכך. ואצל כולם זה יכול להשתנות.

״ואהבת לרעך, כמוך״.

רונית
🔹
#כוונתהמצפן | © רונית אזולאי
מדריכה ומכוונת לנפש האדם