fbpx

לתת הזדמנויות לאחרים גם כשנדלקות נורות אזהרה זוהי מתנת התקווה.
ומתנה זו היא ברכה.
כי חשוב לתת הזדמנויות לקוות ולהאמין.
רק כדאי להבין מתי מגיעה הנקודה שזה כבר יותר מידי.
וזה הופך להיות מיותר לנפש שלך .
ההבנה היא. שיותר מהכל צריך לדעת לקחת אחריות על הנפש שלנו ולזוז בזמן הנכון. להיות חכמים בהווה. זה לייצר עתיד בריא וטוב. 
פעם לא זזתי. האמנתי והאמנתי עד שההזדמנויות הפכו לכאב.
לקחו אותי למקומות שאינם טובים. ושלא אהבתי בעצמי.
היום מלמדת את הרגש שבי לזוז בטוב. בחיוך (עוד עובדת על זה🙂 ).
ובזמן.
מתוך ניסיון. ידיעה והכרה שאם הנפש מתכווצת אזי הנשמה מסמנת.
והנשמה.
היא?
יודעת הכי טוב 💜

רונית

#כוונתהמצפן | © רונית אזולאי