fbpx

תודה.
תודה לכל מי שהפך אותי לפעמים ל״פראיירית״.
בחרתי. להיות מאושרת מהידיעה שבחרתי.
אומרים ש״פראיירים לא מתים רק מתחלפים״. אותי לימד פעם מישהו ש״פראיירים שבוחרים להיות כך הם הכי מאושרים״.
בחירה.
כשבוחרים להסתכל באהבה על מניפולציה. מבינים שזו חירות.
והאגו וכל נגזרותיו נשארים עם האדם שהפעיל אותם עליכם.
אז. אם אתם נתקלים באהובים. מכרים. חברים. אנשים. והם מפעילים עליכם מניפולציה.
תבחרו.
תבחרו לפעמים להיות ״פראיירים״.
זה משחרר .
רונית
🦋

רונית אזולאי © | #כוונתהמצפן