fbpx
🦋 דיוק.
זוכרים שהיה פעם פעם טלגרף?
זוכרים שהיה פעם מברק?
לשלוח מברק היה עולה כסף.
כל מילה הייתה עולה כסף.
אז אנשים התאמצו. לבחור מילים.
ובתמצות. ודיוק. להעביר מסר ברור.
מובן. ושלם.
חשבו על.
כל מילה.
כל אות.
התעכבו.
לחשוב על המילים.
על משמעותן.
הבנו יותר. היינו ברורים יותר.
אולי כדאי שנחזור לשלוח מברקים.
דיוק לפעמים מציל חיים.
לכל אות יש משמעות עצומה.
 
רונית