fbpx

כשחושבת על היהירות.
אני מתכווצת .

ככל שמעמיקים.
 מבינים כמה עומק צריך בשביל ללמד.

ולהיות מורה?
 
דורש ענווה. העמקה והעוד העמקה.
ואחריות.  אחריות על אחרים.
ממש לחשוש ממה שאתה מלמד
כדי
שחלילה לא תצא תקלה תחת ידך.

כשאני חושבת על 
היהירות שלי שהייתה.
המודעת ולא מודעת.

מתכווצת
למול המחשבה.
ומודה מהלב על כל שיעור שקיבלתי. 
ועל ההבנה שאני קטנה .

רונית