fbpx

ברגע אחד הבנתי. שאני לא רוצה יותר כך.

ולמרות.

כל השנים של הכאב.

כל הפציעות בנפשי. 

כל הדמעות שרוצות לזלוג.

וכל הכאב הזה שנמצא מתחת.

המחפש מקום לצאת מתוכי.

ולמרות.

הפינה שם בקצה העולם.

שאליה רציתי לברוח.

לבכות. לבכות. לבכות.

על כל מה שקרה.

עד שיהיה בי שוב. כח.

למרות שזה מה שרציתי.

אני לא רוצה יותר כך.

ברגע אחד הבנתי.

שאני רוצה דמעות של אושר.

רונית

צילום:  שרון שטרן ב.ה

https://bhsharon.co.il/

#רונית 
🔹
#כוונתהמצפן | © רונית אזולאי
מדריכה ומכוונת לנפש האדם