fbpx


כל הדיבור הזה. שכולם מפארים.
יוצא על אוטומט. לרלורים ולא מילים.
זה עטוף כמו סוכריות טופי. ובכלל הטעם מר.
זה מנומס .לפעמים מצחיק. וזה בעצם לא נשאר.

וכולנו מדברים ומדברים ומדברים .
לומדים ומשננים. כיצד להשחיז את המילים. 
להיות רהוטים. לדייק בתכנים. 
להישמע טוב. נכון . להתאים לכללים.

כבר למדנו לדבר. להיות נכונים.
מתי נלמד לומר את הדברים.
כבר יודעים לשחק. להיראות שווים.
מתי נלמד כבר לדבר מבפנים.

המילים בתוכנו. פחות דרמטיות אך נוקבות.
המילים בתוכנו. בלי פילטרים או מסיכות.
המילים בתוכנו שקטות ופשוטות. 
המילים ללא מילים. הן המילים האמיתיות.

הדברים שאנחנו לא מדברים עליהם מנהלים אותנו. 
המסיכות מסתירות אותנו. המשחק משנה אותנו.

האמת מרגישה אותנו.
והפשטות תשחרר אותנו.

רונית

.
.

רונית 
🔹
#כוונתהמצפן | © רונית אזולאי
מדריכה ומכוונת לנפש האדם