fbpx

דע מאין באת ולאן אתה הולך.
תמיד תזכור שלא ידעת למה ואיך.
שהיית בהתחלה ורצית עזרה.
והיה מי שהושיט יד ולימד באהבה.

תעריך ותזכור. ואפילו שעכשיו התקדמת.
תעריך ותזכור. איך זה בהתחלה. כשלא ידעת.
תעריך ותזכור. כמה חשוב מישהו שמסביר. 
תעריך ותזכור. כמה חשוב שיש מי שמבהיר.

תזכור מי היית אז. וכמה הכוונה היא משמעותית.
תזכור שפתחו לך דלת. וכמה נתינה היא תכלית.
שהיה מי שנתן. ולימד מהלב והנשמה.
שהיה מי שהיה לו חשוב. והעלה אותך מדרגה.

תזכור. ועכשיו. כשהתפתחת. והצלחת לגדול. 
תעריך באמת. וותר על יהירות. ותודה על הכל.

אני זוכרת. ומנסה תמיד לזכור. 
איך נתנו לי יד. לבנות אותי.
אני זוכרת. ולא משאירה מאחור.
מחייכת. 
למול מי שלא רוצה לזכור אותי.

כולנו באנו משם. מההתחלה.

רונית 
🔹
#כוונתהמצפן | © רונית אזולאי

 

צילום: Tammy Sgan-Cohen
Chicbox Everyday Photography
דוגמן: גל בן-עמרה