fbpx

נקודת יישום | לשון הרע
כשאנחנו מדברים על אנשים. אנחנו חורצים את גורלם בעולמות עליונים.
סוגרים בתוך קירות. בתוך תבניות. בתוך כיסי תודעה.
זה לא סתם ביהדות שלשון הרע שקולה כנגד: עבודה זרה. גילוי עריות. שפיכות דמים.״חיים ומוות ביד הלשון״.

לשון הרע זה יותר עמוק ממה שחושבים. זה יותר מהמובן מאליו.
מה״ריכולים״. זה גם להציג אמת כפי שהיא ואת האדם באור שלילי.
וזה גם ״רק״ במחשבה.


.אז ת׳כלס מה עושים?
מנסים. שבוע בלי לשון הרע.
כן.
שבוע.
מתחילים בשבוע מינימום.
כדי להכניס לתודעה.

איך?

התנייה.
כל פעם שחושבים לשון הרע. שרוצים לומר לשון הרע.
הוא אמר. היא אמרה. היא כזאת. הוא כזה. הם כאלה. הוא עשה לי. היא עשתה לי. כל דבר שהוא ״לשון הרע״ . חשיבה שלילית על האחר והדיבור של זה. מעלים בראש את צמד המילים ״גלגלי אוטובוס״.
ג ל ג ל י א ו ט ו ב ו ס.

תעשו התניה:״גלגלי אוטובוס.״
.אחרי שבוע תספרו לעצמכם כמה אנשים ״זרקתם״ מתחת לגלגלי אוטובוס דוהר ב100 קמ״ש. או כמה ״הצלתם״

רונית.
רונית אזולאי© | #כוונתהמצפן | ronitcompass.co

‎ 
#כוונתהמצפן | © רונית אזולאי