fbpx

״ביקורת״ 🦋
בעברית אנחנו לעיתים משתמשים במילה אחת ויש לה בהבנה ובהרגשה הרבה רבדים. לכן דיוק הוא משמעותי .לכן תמיד חשוב להבין מהי הכוונה.

״ביקורת״ שהיא משוב.
״ביקורת״ שהיא הערכה.
״ביקורת״ שהיא אבחון.
״ביקורת״ שהיא חוות דעת.
״ביקורת״ שהיא פיקוח.
״ביקורת״ שהיא דיוק.

ביקורת״ שהיא שיפוטיות.
.
ובה טמונה הבעיה. היא שמה תבנית על אדם אחר. היא אינה תנועה ומקדמת אותנו כמו חברותיה להגדרה. היא מקבעת. וכדאי לנו לזוז. תוך כדי תנועה.

מחמאה היא מחמאה .
ככה עומדת בפני עצמה .
מחמאה עם השוואה .
היא השוואה. אה וגם שיפוטיות.

כמה את חברה טובה .🙂
יותר ממה שהיא הייתה.😒

טוב לנו אבחון.
טוב לנו דיוק.
טוב לנו משוב.
טוב לנו הערכה.
טוב לנו חוות דעת.
טוב לנו פיקוח.
טוב לנו מחמאות.

טוב לנו שטוב לנו .
ושהשיפוטיות תשאר שם רחוק מהנשמה.

רונית

ורק לידיעה זוהי רק דעה.
הרחבה על השוואה ושיפוטיות זה כבר בסיפור אחר🦋
.
.

רונית אזולאי © | #כוונתהמצפן
.
#נקודתיישום #מחומרלתודעה