fbpx

מלמדים אותנו. 
וצריכים בעצם רק להזכיר לנו. 
להזכיר לנו מה שאנחנו יודעים. בלב. 
לא מה שאנחנו מבינים כהשכלה.
כי ללב יש אמת אלוקית פשוטה. 

ואנחנו? 
שבויים באורה המסנוור של האינטליגנציה.
כאילו היא. היא הדבר.

ובכלל. שם גבוה למעלה (פנימה אם נדייק).
אחרי המילים. 
השיר.
הניגון. 
הריקוד.
יש שקט.

ובתוך השקט יש פעימות. 
עדינות 
של אמת.
פעימות שהן.
לב. 
היקום.

שקט.


רונית

#כוונתהמצפן