fbpx

חטא האהבה.
אהבה. אהובה. אוהבת אותך. אוהב אותך. אהבה שאת. אהבת לב.
אהבת נשמה. אהבה שלי. אוהבים. אהבה. אהבה. אהבה.

אהבה תלויה .

💜

אנחנו לא מצליחים עדיין לתפוס את העומק של אהבה שאינה תלויה בדבר. יש לזה רבדים כמעט אינסופיים.
אנחנו חיים ״אהבה״ התלויה במעשים.
אתה טוב לי? אני אוהב אותך.
את משקיעה בי? אני אוהבת אותך.
אתה מפרגן לי ? אני אוהבת אותך.
את מקשיבה לי? אני אוהבת אותך.
אתה נוח לי? לא גורם לי לאי נוחות, או לצאת מהזון שלי? אני אוהב אותך.
וכך הרשימה. ארוכה . לי לי לי. עבורי. עבורי. עבורי. 

פחות באת טוב? אוהבים אותך פחות.

אנחנו חיים אהבה התלויה במעשים, אהבה התלויה ב״מה אני מקבל מזה״.
והיא לרוב תלויה בממוצע של שלושת המעשים האחרונים שלך.  (לפעמים פחות 😎)

ואהבה? היא משהו אחר לגמרי.

אהבה אינה תלויה בדבר.
אהבה אתה מרגיש כשאתה נותן בלי קשר למה שאתה מקבל.
כשמרגישים אהבה . יודעים ✨

רונית 

#כוונתהמצפן