fbpx

 

יש בהלה כזאת, שמחסירה פעימות.
הלב דופק והמחשבות מובילות.
מה יהיה. מה יקרה. 
מה מצפה. 
איך ישתנה.

יש החמצה כזאת. שמכאיבה רגשות.
הלב כואב. החרטות מובילות.
למה היה. למה קרה. 
למה עשיתי.
איך לא השתנה.

ויש ביניהם שקט. 
רגוע.
מרעשים.

ויש ביניהם שקט. 
תנועה.
מבפנים.

יש ביניהם שקט.
וקוראים לו חיים.

רונית


#כוונת המצפן