fbpx

כמה חשוב להאמין בטוב 🤍
לגבי אחרים ולגבי עצמנו.

רבות מדובר על ״אנשים שליליים״.
״תתרחקו ממי שלא עושה לכם טוב״.
ועוד תובנות כאלה ואחרות שנשמעות הרבה. קשה לי לראות את זה.

אז בואו נדבר רגע על נבואה המגשימה את עצמה. (מונח הלקוח מפסיכולוגיה חברתית).
זהו תהליך של 4 שלבים:
1. אנחנו מאמינים במשהו.
2. אנחנו מתנהגים בהתאם לאמונה.
3. הסביבה מתנהגת בהתאם להתנהגות שלנו.
4. הנבואה מגשימה את עצמה.

לדוגמה:
אמונות לגבי אחרים
1. אדם מאמין כי אדם אחר אינו רוצה בקרבתו.
2. הוא מתנהג בהתאם לאמונה ומתנהג בחשדנות או נהיה קר.
3. האדם האחר מתרחק ממנו בהתאם להתנהגות שלו.
4. האמונה הגשימה את עצמה.

ובואו נדבר גם עלינו באופן אישי:
1. אנחנו מאמינים על עצמנו שאנחנו כישלון.
2. אנחנו מתנהגים בהתאם לאמונה הזאת. למשל. מתייאשים באמצע תהליכים.
3. אנחנו רואים שאנחנו נכשלים. הוכחנו לעצמנו.
4. הנבואה הגשימה את עצמה.

ומה קורה שיש שילוב ?
אנחנו מאמינים על עצמנו דברים לא מוצלחים והסביבה מאמינה לנו בעקבות ההתנהגות שלנו?
ואנחנו מאמינים שאדם שלילי
ואז הנבואה מגשימה את עצמה?

זה לופים על לופים.
כמו שנאמר: ״..וַאֲשֶׁר יָגֹרְתִּי יָבֹא לִי״.

אז אולי נראה טוב באחרים?
בעין טובה? בלב טוב?
אולי נקח אחריות?
אולי במקרה אלו האמונות שלנו שמובילות להכל ?
אולי זו שרשרת שמובילה לכך שדברים ישתקפו במציאות שלנו?
.
כולנו אנשים.
שחשבו עלינו מתישהו משהו לא טוב.
אולי נחשוב טיפה אחרת.
אולי נחשוב טוב על עצמנו וזה ישתקף בחוץ?
אולי.

נקודה למחשבה 🙂

רונית