fbpx

מלמדים אותנו לא לצפות.
מלמדים אותנו לדעת את זה במוחנו. להבין בשכלנו.

ויש ציפיות שלא ידעת שקיימות בך עד שהתאכזבת.

כי מי מלמד אותנו לא לצפות מהרגש? הרגש הזה שהוא ליבה של אהבה?
מי מלמד אותנו לא לצפות לעדינות. של אהבה, לאמת של חברות טובה ?
מי מלמד אותנו אהבת חברים באמת?
אהבה זוגית מהי?
מי מלמד אותנו ?
אנשים? מצבים?
מי מלמד אותנו לאכזב אחרים?
מי מלמד אותנו את חכמת הרגשות ?

מי מלמד אותנו שהאכזבות הקשות בחיינו הן אכזבות שנולדות מציפיות שלא ידעת שיש בך עד שהתאכזבת?

כי אכזבה שנולדת מתוך ציפיות אינה פוצעת ושוברת את הנשמה.

אכזבה אמיתית נולדת מאובדן התקווה.

תקווה אמיתית שפועמת בתוכנו. תקווה היא הדלק של האהבה.
אכזבה אמיתית פוצעת את האהבה.

אז לומדת את חכמת הרגשות.
מקבלת את הציפייה ומבינה את האכזבה. 
ותמיד. תמיד. בתקווה.

רונית

 

 

#כוונתהמצפן